Digitálna výučba


Zapojte sa aj vy a pomáhajme si pri zavádzaní a vylepšovaní digitálnej výučby.

Kto nám pomáha

Novinky

Príklady

Stredné školy

SOŠ technická

Gymnázium | Myjava | 001 


SOS

SOŠ poľnohospodársta a služieb na vidieku | Košice | 002

Pridajte sa

Stredná zdravotnícka škola | Košice | 003

Pridajte sa

Súkromná spojená škola EDURAM | Krompachy | 004

SOŠ technická

SOŠ beauty služieb | Košice | 005


SOS

Spojená škola Ľ.Podjavorinskej | Prešov | 006

Pridajte sa

Cirkevná SOŠ  elektrotechnická P.G. Frassatiho | Bratislava | 007

Pridajte sa

Stredná odborná škola technická | Košice | 008


SOŠ technická

SOŠ obchodu a služieb | Galanta | 009

SOS

Spojená škola internátna | Bratislava | 010

Pridajte sa

SOŠ | Veľký Krtíš | 011


Pridajte sa

SOŠ veterinárna | Nitra | 012 

SOŠ technická

Stredná športová škola | Trenčín | 013

SOS

Súkromná stredná odborná škola | Žilina | 014

Pridajte sa

Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského | Nitra | 015

Pridajte sa

SOŠ techniky a služieb | Levice | 016

SOŠ technická

Súkromná stredná odborná škola | Rimavská Sobota | 017

SOS

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG | Brezno | 018

Pridajte sa

Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera | Podolínec | 019

Pridajte sa

Spojená škola | Šaľa | 020


SOŠ technická

Gymnázium | Topoľčany | 021

SOS

Gymnázium Ľudovíta Štúra | Zvolen | 022

Pridajte sa

SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia | Košice | 023

Pridajte sa

Stredná odborná škola | Trenčín | 024

SOŠ technická

Súkromná SOŠ obchodu a služieb s VJM | Mostová | 025

SOS

Súkromná SOŠ hutnícka | Železiarne Podbrezová | 026

Pridajte sa

Gymnázium Hansa Selyeho s VJM | Komárno | 027

Pridajte sa

SOŠ kaderníctva a vizážistiky | Bratislava | 028

SOŠ technická

SOŠ pedagogická | Lučenec | 029

SOS

SPŠ dopravná | Trnava | 030

Pridajte sa

SPŠ strojnícka a elektrotechnická | Komárno | 031

Pridajte sa

SOŠ obchodu a služieb | Michalovce | 032

SOŠ technická

SOŠ obchodu a služieb | Trnava | 033

SOS

SOŠ  chovu koní a služieb | Šaľa | 034

Pridajte sa

SOŠ agrotechnická | Topoľčany | 035

Pridajte sa

SOŠ technická | Námestovo | 036

SOŠ technická

SSOŠ Pro Scholaris | Žilina - Bytčica | 037

SOS

Obchodná akadémia | Košice | 038

Pridajte sa

Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta | Levoča | 039

Pridajte sa

SOŠ automobilová | Košice | 040

SOŠ technická

SOŠ obchodu a služieb | Komárno | 041

SOS

SOŠ stavebná | Žilina 

 | 042

Pridajte sa

Stredná odborná škola obchodu a služieb | Čadca | 043

Pridajte sa

Gymnázium Antona Bernoláka | Námestovo | 044

SOŠ technická

SOŠ informačných technológií Ignáca Gessaya | Tvrdošín | 045

SOS

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého | Prešov | 046

Pridajte sa

Stredná priemyselná škola elektrotechnická | Prešov | 047

Pridajte sa

Gymnázium | Ružomberok | 048

SOŠ technická

Stredná priemyselná škola elektrotechnická | Bratislava| 049

SOS

Stredná zdravotnícka škola | Žilina | 050

Pridajte sa

Stredná odborná škola  IT | Banská Bystrica | 051

Pridajte sa

SOŠ služieb | Levice | 052


SOŠ technická

Stredná priemyselná škola dopravná | Zvolen | 053

SOS

Obchodná akadémia | Dolný Kubín | 054

Pridajte sa

Stredná priemyselná škola technická | Bardejov | 055

Pridajte sa

SOŠ obchodu a služieb | Zlaté Moravce | 056

SOŠ technická

Stredná odborná škola technická | Poprad | 057

SOS

Obchodná akadémia | Michalovce | 058

Pridajte sa

Gymnázium Jozefa Lettricha | Martin | 059

Pridajte sa

Stredná priemyselná škola | Snina | 060

SOŠ technická

Stredná odborná škola technická | Humenné | 061

SOS

Súkromná stredná odborná škola | Poprad | 062

Pridajte sa

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku | Trnava | 063

Pridajte sa

Spojená škola | Púchov | 064

SOŠ technická

Súkromná stredná odborná škola | Revúca | 065

SOS

Gymnázium Milana Rúfusa | Žiar nad Hronom | 066

Pridajte sa

Stredná priemyselná škola stavebná | Prešov | 067

Pridajte sa

Súkromná SOŠ EDUCO | Námestovo | 068

SOŠ technická

Súkromná stredná odborná škola | Žiar nad Hronom | 069

SOS

SOŠ strojnícka | Kysucké Nové mesto | 070

Pridajte sa

SOŠ gastronómie a služieb | Prešov | 071

Pridajte sa

Stredná zdravotnícka škola | Michalovce| 072

SOŠ technická

SOŠ obchodu a služieb | Dolný Kubín | 073

SOS

Stredná zdravotnícka škola | Liptovský Mikuláš | 074

Kto nás podporuje

História

Október 2023
Digitálny grant ČSOB a.s.

Vyhlásenie výsledkov a získanie digitálneho grantu od ČSOB a.s. pre podporu realizácie projektu rozširovania digitálnej výučby na stredných školách. Projekt odovzdaný na posúdenie v júli 2023.

Marec 2024
Otvorenie portálu

Zverejnenie obsahu portálu digitalnavyucba.sk a prvého video príspevku na FB stránke facebook.com/digitalnavyucba. Kniha "Digitálna výučba. Prečo a ako na to?" bola distribuovaná na stovky stredných škôl. Do konca marca sa prihlásilo 10 škôl. Podporu projektu vyjadril Košický samosprávny kraj.

Máj 2024
Štart spolupráce

73 zapojených škôl dostalo pozvánku do virtuálnej učebne, kde budú hľadať pomoc a konzultovať svoj postup v tématicky zameraných triedach, podľa obsahu digitálnej výučby. S podporou projektu sa pridal Žilinský samosprávny kraj. 10. a 14. mája sa uskutočnili prvé živé vysielania z digitálnej učebne. 15.mája bola otvorená trieda Whimsical.

Jún 2024
Prvá fialová škola

Stredná odborná škola IT z Banskej Bystrice sa stala prvou školou vo farbe fialová. 

Čísla

74

Zapojené školy

28

Digitálne učebne

688

Digitálni žiaci

Sponzori

Pomôžte škole vo vašom okolí zriadiť Digitálnu učebňu MINI a prijmite pozvanie do rubriky Kto nám pomáha. Veľkoplošný monitor a zdieľané dotykové zariadenie pre žiakov im pomôže začať využívať prostriedky digitálnej výučby. Umelú inteligenciu, kritické myslenie, myšlienkové mapy a kritickú tabuľu. O ostatné sa postaráme.  Vysvetlíme, zaškolíme a dohliadneme na zavedenie do výučby.

Zdroje

informácií a riešenia vyskúšané v digitálnych učebniach.

Ambasádori

ChatGPT4: Ambasádori projektu môžu byť dobrovoľníci, zamestnanci organizácie alebo iní jednotlivci, ktorí sú nadšení a angažovaní v dosahovaní cieľov projektu.

Kontakt

info@digitalnavyucba.sk  |  0950 572 606  | 10:30-10:45

© Copyright 2024